Deccal

Kıyâmete yakın bir zamanda ortaya çıkacağı bildirilen azgın ve zâlim bir kimse. Kıyâmetin büyük alâmetlerindendir. Deccâl kelimesi lügatta “yalancı, hîleci, doğruyu yanlış, yanlışı doğru olarak gösteren, aldatıcı” demektir.

Deccâl, Âdem aleyhisselâmdan beri benzeri görülmemiş büyük bir musîbet olarak insanlara musallat olacak herkesin îmânını bozmaya uğraşacak ve kendisine inanmayanlara zarar verecektir. Bâzı hârikulâde haller gösterecek, fakat sonunda büsbütün âciz kalacaktır. Çok memleketleri istilâ edip, ilâh olduğunu söyleyerek insanları aldatacaktır. Dünyâdaki saltanat müddetinin kırk gün veya kırk sene olduğu rivâyet edilmiştir. Deccâl, Sûriye veya Filistin’de o zamanda gökten inecek olan Îsâ aleyhisselâm ve berâberindeki hazret-i Mehdî tarafından öldürülecektir.

Hadîs-i şerîflerde Deccâl’in kızılca renkli, kıvırcık saçlı, iri cüsseli, kalın boyunlu ve bir güzü kör olduğu bildirilmiştir.

Her peygamber Deccâl’in geleceğini ve bunun zararlarını ümmetlerine bildirmişlerdir. Peygamber efendimiz, Deccâl ile ilgili hadîs-i şerîflerinde şöyle buyurmuştur:

Geçmiş peygamberler şaşı, kör, yalancı olan Deccâl’in, büyük fitne ve belâ olduğunu haber verip, ümmetlerini, onun şerrinden, zararlarından korkuttular.

Deccâl’in Mekke ve Medîne hâriç, ayak basmadığı, hiçbir memleket yoktur.

Mekke ve Medîne’nin her yolunda saf olmuş melekler vardır ve bu iki şehri korurlar.

Kaynak: Yeni Rehber Ansiklopedisi Cilt 5