Başkanımızın Mesajı

El eli yur adettir iki el dahi yüzü yur,

Bazı bazısına sebep komuştur müdebbir-i umur. 

İnsan tabiatı gereği muhtaç bir varlıktır ve diğer insanlarla birlikte yaşamak mecburiyetindedir. Ancak bu durumun pek çok hikmetleri ve faydaları da bulunmaktadır. İhlâsla, samimiyetle bir araya gelmek kuvvete, kuvvet ise güzel ve kalıcı hizmetlere dönüşebilmektedir. Günümüzde sivil toplum kuruluşları bunun için önemli ve değerlidir.

İşte ADEMDER de insana saygıyı, insana hizmeti, insana desteği prensip edinen bir sivil toplum kuruluşudur. Zira insan güzel hasletlerle bezenir, iyi huylarla donanırsa bütün âlem şenlenmektedir.

Şeyh Galib’in:

Hoşça bak zatına kim zübde-i âlemsin sen

Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen

dediği gibi kaliteli ve iyi yetişmiş bir âdem aynı zamanda bir âlemdir. Bu âdemlerin sayısının artması ve bu hizmetlerin ilelebet devam etmesi dileklerimle…

 

Prof. Dr. AHMET ŞİMŞİRGİL