Ademder Akademi

Ademder Akademi

Güzel bir gelecek için en önemli ihtiyaç kaliteli, nitelikli ve yetişmiş insan kaynağıdır.

Güzel bir gelecek için en önemli ihtiyaç; kaliteli, nitelikli ve yetişmiş insan kaynağıdır. Ülkemizin son yıllarda gösterdiği istikrar ile birlikte kurum ve kuruluşların dürüst, iş ahlakı sahibi, çalışkan ve nitelikli çalışanlara ihtiyacı had safhadadır.

Derneğimiz bünyesinde tesis ettiğimiz akademi ile; Yeni üniversite mezunlarının kariyer planlamalarına destek olacak, onlara kişisel gelişim eğitimleri, ihtisas sertifika programları verecek, öğrenim hayatlarının finalinde; iş hayatlarının başlangıcında, ufuklarını açacak, özgüven sağlayacak eğitimler verecektir.

Kişisel Gelişim Seminerleri, İhtisas Sertifika Programları, Yabancı Dil Eğitim Programları, İş ve Kariyer Dünyası ile İlgili Eğitim ve Zirveler, Uluslararası Sempozyumlar düzenlemektedir.