Aşere-i Mübeşşere

Peygamber efendimiz "sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem" tarafından Cennet'e girecekleri dünyadayken müjdelenen on Sahabi (yani Peygamberimizin arkadaşı).

Aşere-i mübeşşere şunlardır:

1. Ebu Bekr-i Sıddîk "radıyallahü anh".,

2. Ömer bin Hattab "radıyallahü anh".,

3. Osman bin Affan "radıyallahü anh".,

4. Ali bin Ebu Talib "radıyallahü anh".,

5. Talha bin Ubeydullah "radıyallahü anh".,

6. Zübeyr bin Avvam "radıyallahü anh".,

7. Abdurrahman bin Avf "radıyallahü anh".,

8. Sa'd bin Ebi Vakkas "radıyallahü anh".,

9. Said bin Zeyd "radıyallahü anh".,

10. Ebu Ubeyde bin Cerrah "radıyallahü anh".

Ahmed bin Hanbel'in rahmetullahi aleyh" Müsned'inde bildirdiği hadis-i şerifte Peygamber efendimiz "aleyhisselam" buyurdu ki: "Ebu Bekr Cennet'tedir. Ömer Cennet'tedir. Osman Cennet'tedir. Ali Cennet'tedir. Talha Cennet'tedir. Zübeyr Cennet'tedir. Abdurrahman bin Avf Cennet'tedir. Sa'd ibni Ebi Vakkas Cennet'tedir. Said ibni Zeyd Cennet'tedir. Ebu Ubeyde ibn'ül-Cerrah Cennet'tedir."

Muhammed aleyhisselamın ümmetinin en üstünleri

1. Muhammed "aleyhisselamın" ümmetinin en üstünleri O'na iman ederek, mübarek yüzünü görmekle şereflenen Eshab-ı kiramdır.

2. Eshabın da en üstünleri Hudeybiye'de Resulullah efendimize biat edip söz verenlerdir.

3. Bunların da en üstünleri Bedir Savaşında bulunanlardır.

4. Bunların da en üstünleri ilk Müslüman olan kırk kişidir.

5. Bunların da en üstünleri Aşere-i mübeşşere;

6. Bunlardan en üstün olanları da, Hulefa-i raşidin yani dört halife olup, üstünlük sırasıyla hazret-i Ebu Bekr, hazret-i Ömer, hazret-i Osman ve hazret-i Ali'dir "radıyallahü anhüm ecmain".

 

Kaynak: Yeni Rehber Ansiklopedisi Cilt 2