Mızraklı Hakikat

Mızraklı Hakikat

Dalâl ehli cihan içinde çokdur

Hidâyet olmayana çare yokdur.

Batılıların önce ecnebi sonra yerli müsteşrikler eliyle, Müslümanların doğru inancını yıkmak, birliğini bütünlüğünü kırmak ve nihayet İslamiyet'le bağlılıklarını yok etmek için vermiş olduğu sistemli ve sinsi mücadele amansız bir tarzda devam ediyor...

Önce dört mezhebe ve İslam âlimlerine saldırdılar. "Ben mezheblere karşı değilim, mezhep taassubuna karşıyım”, diyerek kendilerini kamufle ettiler.

Sonra yaşanan sünnet - hadis-i şerif ayrımına gittiler. Nice hadis-i şerifleri, "artık uygulanması mümkün değil” diyerek ayıklamağa başladılar. Şanlı Peygamber efendimize itimadı, bağlılığı bozdular. Nihayet –hâşâ- "Kur’an-ı kerimi Peygamber yazdı”, noktasına kadar vardılar.

İşte bu korkunç tahribatın yüz elli yıllık serüveni ile birlikte bunlara karşı nasıl mücadele verileceği ve doğru itikadın nasıl korunacağı bu eserde…

Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil tarihin tecrübesi ışığında, Türk milleti üzerinde oynanan büyük oyunu okuyucularının takdirine arz ediyor! 

Online sipariş için: https://www.ktbkitap.com/urun/mizrakli-hakikat-ahmet-simsirgil