Edep Ya Hu

Edep Ya Hu

Güzelliklerin her bakımdan yaşandığı çağlardı.

Kılıçlar insanlık için iner kalkardı.

Toplar zulüm surlarını yıkardı

Divanlarda adalet üç kıtaya akardı.

Estetik ve zarafet şehirleri sarardı.

Bedenler kadar ruhlara da şifa sunardı.

"Tarih Sohbetleri-1 / Edep Yâ Hû"

o çağlardan bugünlere bir tat,

bin lezzet sunuyor...

 

Bahrin ahvâlin anla cûşundan

Kutlu gün belli olur doğuşundan

 Online sipariş için: https://www.ktbkitap.com/urun/edep-ya-hu-ahmet-simsirgil