Ezik Muhafazakarlar

Ezik Muhafazakarlar

Neden Ezik Muhafazakâr Aydın diyoruz. 

Cevabı çok açık. 

Ezik Müslüman olamayacağı için. 

Müslüman ezik Olmaz/olamaz!  

 

Müslüman vakurdur, aşağılık duygusu onda yoktur. Batıcı lumpen karşısında kendisini ezik hissetmez, kendisine güvenir ama muhatabına saygılı, merhametli, fedakâr, güler yüzlüdür. 

Fakat ezik muhafazakâr aydın öyle değildir. 

Ezik muhafazakâr aydın, batıcı lumpenin karşısında kendisine, dünya görüşüne, kendi yaşam tarzına güvenmez. 

Lumpenden korkar, çekinir hareketlerini ona beğendirme hedefi üzerine tesis eder. Lumpenle, onun yaşantı tarzı konusunda yarışır. Onun dikkatini çekmeye çalışır. 

Lumpene; sapık, intiharcı, tımarhanelik olduğuna bakmadan batıdan ne kadar çok eser/yazar okuduğunu bir şekilde duyurmaya çalışır…

Bir Müslüman böyle olmaz/olamaz. 

Onun ölçüsü, Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Efendimiz Aleyhisselam’ın hadisleridir. 

Online sipariş için: https://www.ktbkitap.com/urun/ezik-muhafazakarlar