Misyoner İlahiyatçılar

Misyoner İlahiyatçılar

Hak ile batılın mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.

Hak her zamana güneş gibi açık ve meydanda iken, batıl ise Misyoner İlahiyatçılar eliyle her devirde kılıktan kılığa giriyor.

Misyoner İlahiyatçılar, hakkı insanların gözünden düşürmek veya üzerini örtüp göstermemek için çırpınıyor. Nihayet hak diye batılı insanlara kabul ettirmeye çalışıyor.

İseviliği nasıl bozdular ve aynı yöntemleri İslam'a nasıl uyguladılar?

Batı, İslam dünyasındaki misyoner ilahiyatçılar nasıl devşirdi?

Misyoner İlahiyatçıların İslam'ı bozma yöntemleri ve fikirleri nelerdir?

Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyyesini devreden çıkarmak, tasavvufu inkâr, tarikatlara düşmanlık ve İslam medeniyetini bütünüyle reddetmek gibi bir garabetin içine nasıl düştüler?

Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu "Misyoner İlahiyatçılar" isimli eseriyle, bu mücadelenin tariihi serüvenine ışık tutuyor ve Misyoner İlahiyatçıların bilhassa fikir dünyalarına nüfuz ederek iç yüzlerini ortaya koyuyor.

 Online sipariş için: https://www.ktbkitap.com/urun/misyoner-ilahiyatcilar-ebubekir-sofuoglu