Osmanlı Vakıf Medeniyeti - Ahmet Şimşirgil

Mescid ü mihrâb bünyâd eylemiş

Bunca dâr-ı hayrâbâd eylemiş

Peygamber Efendimiz, bir hadîs-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur:  "Kişi can verdiğinde melekler, önden âhirete ne gönderdi, insanlar da geriye ne bıraktı, diye sorarlar."  İşte önden gönderdiklerin senin, arkaya bıraktığın veresenin olmaktadır.

Abbasî halîfelerinden biri hocasına bir gün şöyle suâl etti: "Hocam gün geçtikçe âhirete yaklaştığımı hissediyorum. Fa­kat âhirete gidişim hızlandıkça dünyaya rağbet ve bağlılığım daha çok artıyor. Neden böyle oluyor?" Hocası; "Ey halîfe, hep dünyanı mâmur ettin, âhiretini ise viran eyledin. İnsan mâmur yerden viran yere göçmek ister mi?" diyerek cevapladı.