20 Nisan 1453 (15. Gün)

İstanbul'un savunmasını temin için Bizans'a asker, mühimmat ve erzak getiren üç Ceneviz ve bir Rum gemisinin, Zeytinburnu önlerinde Osmanlı donanması tarafından yolu kesildi. Sarayburnu önlerinde yapılan ve yaklaşık üç saat devam eden mücadelede, Baltaoğlu kumandasındaki Türk donanması Haçlı gemilerinin Haliç'e girmelerine mani olamadı. Başarısızlıkla Haçlı gemilerinin yüksek bordolu olmasının yanısıra, rüzgarın da onların lehine esmesi büyük rol oynadı.

Tophane önlerinden bu büyük mücadeleyi seyreden Sultan II. Mehmed, sacaşın kaybedilmekte olduğunu görünce hiddet ve teessüründen atını denize sürmüş ve Baltaoğlu'na emirler yağdırmıştı. Daha sonra da Baltaoğlu'nu azlederek Kaptan-ı deryâlığa Hamza Bey'i tayin etti.

Bizans bu galibiyeti şenliklerle kutlamaya başladı.