Sakın terk-i edebden - Yusuf Nâbî efendi

     

Sakın terk-i edebden, kûy-i mahbûb-i Huda’dır bu!

Nazargâh-i ilâhîdir, Makâm-ı Mustafâ’dır bu.

 

Habîb-i Kibriyânın hâb-gâhıdır fazîletde,

Tefevvuk-kerde-i arş-ı cenâb-ı Kibriyâ’dır bu.

 

Bu hâkin pertevinden oldu deycûr-i adem zâil,

İmâdın açdı mevcûdat dü çeşmin tûtiyâdır bu.

 

Felekde mâh-ı nev Bâb’üs-Selâmın sîne-çâkidir,

Bunun kandili cevzâ Matla-ı nûr-i ziyâdır bu.

 

Mürâât-ı edeb şartıyla gir Nâbî bu dergâha,

Mutâf-ı kudsiyâdır bûse-gâh-ı enbiyâdır bu.