Rahmeten lil-âlemîn geldi - Mustafa Ma'nevi Efendi

     

Hamd lillah, kim tulû’ etti yine Şems-i duhâ,

Rahmeten lil-âlemîn geldi, Muhammed Mustafâ,

 

Gül cemâlî berk urûb doğdu yine bedr-i dücâ,

Rahmeten lil-âlemîn geldi, Muhammed Mustafâ.

 

“Küntü kenzen” mahzeninden “lî me’allah” mazharî,

Zât-ı pâkin enverîdir, enverîdir, enverî.

 

Ma’neviyâ! İns-ü-cinni rehberîdir, rehberî,

Rahmeten lil-âlemîn geldi, Muhammed Mustafâ.