İmâm-ı Şâfi’î

imamsafiitubesi

Ehl-i sünnetin dört mezhebinden biri olan Şâfiî mezhebinin imâmı.

Adı, Muhammed bin İdris bin Abbâs bin Osman bin Şâfiî bin Sâib Kureyşî’dir. Künyesi Ebû Abdullah’tır. Anne ve baba tarafından soyu Peygamber efendimizle birleşmektedir. Dördüncü dedesi Şâfiî’nin ismine nisbetle ona da Şâfiî denildiği için bu isimle meşhur olmuştur.

767 (H.150)’de Gazze’de doğdu.

820 (H.204)de Mısır’da vefât etti.